edudata-logo-blackbg

Andmekaitserakendus õpilastele ja isikuandmete kaitse üldmääruse mõjuhinnag haridusasutustele.

 

EDUDATA.IO tagab õpilaste põhiõiguste täitmise koolides ja loob isikuandmete töötlemises läbipaistvuse. 

 

Igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele. See on kirjas nii Euroopa Liidu seadustes, ÜRO lepingutes, Eesti õigusaktides kui ka koolide määrustes. ELi ülene isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR ehk IKÜM) kehtib kõikides liikmesriikides. Andmekaitse üldmäärus kohustab haridusasutusi hoolitsema õpilaste andmeprivaatsuse eest. Iga haridusasutus vastutab õpilaste kohta kogutud andmete eest ja tagab, et nende põhiõigus oleks tagatud. Aga…

Kuidas järgida andmekaitsealaseid nõudeid koolides ja tagada põhiõiguste täitmine iga õpilase puhul? Kuidas saab kool garanteerida  andmekaitsealaste kohustuste järjepideva täitmise selliselt, et tagatud oleks  nii juriidiline  korrektsus kui välistatud andmete lekkimine ? Kuidas saavutada  lastevanemates kindlus , et nende lapsed õpivad koolis, kus  lapse tulevikku kujundavad  andmed oleks  kaitstud? 

EDUDATA.IO teab vastuseid nendele küsimustele EDU andmete ja IKÜM-i (GDPR-i) kohta. Me oleme siin, et teid aidata! Lugege edasi või broneerige meiega kohtumine kohe >>

 

edudata-logo-blackbg

Andmekaitserakendus õpilastele ja isikuandmete kaitse üldmääruse mõjuhinnang haridusasutustele.

Edudata.io võimaldab õpilastel näha ja mõista oma isikuandmete töötlemist. Koolide jaoks on Edudata.io isikuandmete kaitse platvorm, mis säästab ELi GDPRi andmekaitsemõju hindamisele kuluvaid ressursse.

 

 

Edudata.io is…

 • Edudata.io Isikuandmete rakendus õpilastele
 • Koduks 4000 platvormi ja digiteenuse DPIAdele
 • DPIA soovitused teenusena.
 • Isikuandmete kaitse raamistik EDU jaoks
 • Sujuv andmekaitseprotsess EDU jaoks. 
 • Kohalik isikuandmete kaitse määruse nõustaja
 • Kaasaegne tarkvara DPIAde haldamiseks
 • Säästab ressursse, eelkõige raha ja aega
 • Tõhus GDPR-koolitus koos andmekaitse veebiseminaridega
 • Juriidiliste dokumentide näidised
 • EDU ELi GDPRi andmekaitse alane andmebaas
 • Rahvusvaheline, kuid kohalik juriidiline meeskond hariduses isikuandmete kaitse jaoks
 • EDU DPIAd ja põhjalikud DPIAd

Teeme koos, võtke meiega ühendust >>

Edudata.io on koostanud üle 4000 mõjuhinnangu hariduses kasutatavate rakenduste, veebiplatvormide ja -lehekülgede  kohta. Meie platvormi kasutades saavad haridusasutused olla kindlad, et on IKÜM (GDPR) nõuetele vastavad. 

Meie andmekaitse üldmääruse kohaldamisele spetsialiseeruvad juristid annavad läbi Edudata.io andmekaitsealaseid  soovitusi ja jälgivad muudatusi rakenduste  kasutustingimustes.
Edudata.io abil saab kool kaasaegset tarkvara kasutades hallata kõiki digitaalseid andmekaitsealaseid otsuseid ja hinnanguid ühes kohas. Elu teeb õpilastel eriti lihtsaks Edudata.io andmekaitse rakendus, mis annab lõppkasutajale Kiire ülevaate andmete kasutamisest... Sellega hoitakse  ära suur osa infopäringutest ja lihtsutatakse päringutele vastamist, sest info on juba koondatud ühte kohta.

Loomulikult võib koolis või omavalitsuses andmekaitse tagamiseks olla kasutusel erinevaid lähenemisviise, kuid andmekaitsespetsialisti töö lihtsustamiseks oleme koostanud sujuva andmekaitsealastele nõuetele vastava  raamistiku, millega mõõta privaatsuse tervist. Selle rakendamine on mõeldud nii täies ulatuses kasutamiseks kui ka üksnes osaliselt puuduoleva katmiseks, et tagada andmekaitsealase vastavuse seire, mõjuhinnangute järjepidevus ja õpilastele ülevaade andmekasutusest privaatsusrakenduse kaudu. 

Lisaks Edudata.io platvormile, oleme spetsialiseerunud ka laiapõhjaliste  andmekaitsealaste mõjuhinnangute koostamisele, mida tuleb  kohustuslikus korras järjepidevalt digitaalsete õpikeskkondade kohta teha, näiteks Google Workspace for Education, Microsoft 365 või Office 365.

Kas soovite tagada IKÜM (GDPR-i) nõuetele vastavust efektiivsemalt? Arutame seda lähemalt!

GDPR with EDUDATA

EDUDATA.IO ON PARIM PARTNER IGAL SAMMUL, MIS PUUDUTAB PRIVAATSUSE RAAMISTIKKU KOOLIDES:

KÕIK SAMMUD KOOS EDUDATA.IO

EDUDATA.IO annab haridusasutusele vajalikud tööriistad ja sujuva andmekaitseraamistiku. Oleme teie kooli andmekaitsespetsialistidele toeks nii  haldusülesannete täitmisel kui ka  andmekaitsealaste mõjuhinnangutega seotud toimingute läbiviimisel ja kõigis muudes andmesubjekti rahulolu puudutavates küsimustes. Meiega võib saavutada  kindluse, et kool on andmekaitsealaste nõuetega  kooskõlas ja seda 365 päeva aastas !

Kuidas luua samm-sammult andmekaitseraamistikku:

 

EDUDATA.IO is your partner in every step around Data Protection framework in schools

GDPR Haldusulesanded

Ettevalmistus otsuste tegemiseks. 

EDUDATA.IO aitab koolidel üles seada andmekaitseraamistiku, milleks võimaldatakse  vajalikud tööprotsessid ja pakutakse tuge kooli andmekaitsetingimuste, vastutusmaatriksi (RACI mudeli) ja töötlemisülevaate (IKÜM  13, 14 ja 30) loomisel või selle kohandamisel nõuetele vastavaks .  

Pakume näidismaterjaleja näidislahendusi  ja jatoetame koolidele andmekaitsetingimuste, RACI mudeli ja töötlemisülevaate koostamisel. Iga rakenduse kasutuselevõttu puudutav otsustus nõuab eelnevat analüüsi.Edudata.io soovitused teevad otsuste tegemise lihtsaks ja tagavad vastavuse andmekaitsealaste nõuetega  Selliselt hoiab organisatsioon oluliselt kokku tööaega  andmekaitsealase dokumentatsiooniga tutvumise ja rakenduste andmekaitsealaste seirete arvelt.

GDPR Juhtimisotsused & juhtimine

Tehke otsuseid

Meeles tuleb pidada, et koolis ei tohi kasutada ühtegi andmetöötlust toimetavat rakendust enne, kui andmekaitsespetsialist on selleks vastava loa andnud. EDUDATA.IO abiga on loa küsimine muudetud hõlpsaks  ning  otsustuste tegemine lihtsamaks, kuivõrd mõjuhinnangud on meie juristide poolt  juba  ette valmistatud.

GDPR moju- ja riskihinnangud

Väiksema kulu ja parema ressursikasutusega ning seadusele vastavad mõjuhinnangud. 

Koolides on andmekaitse keskne tegevus  andmekaitsealaste mõjuhinnangute koostamine. Põhiülesandeks on pakkuda teavet andmete kasutuse ja andmetöötluse läbipaistvuse kohta   (ing. k. Data Protection Impact Assessment ehk DPIA). Üldjuhul kulutab  andmekaitse spetsialist mõjuhinnangu koostamisele  ca. 800 töötundi. Õigusnõustaja poole pöördumisel kujuneb selle maksumuseks  umbes   12 000 eurot.

Kasutades EDUDATA.IO rakendust, kulub mõjuhinnangu  koostamisele keskmiselt 10 tundi ning juriidilise meeskonna poolt juba tehtud töö eest ei tule lisaks maksta midagi!

EDUDATA.IO kasutajad hindavad riske, haldavad ja teevad otsustusi iga koolis kasutatava rakenduse kohta ühes kohas. Meie kliendid saavad olla kindlad, et kõik soovitused pärinevad andmekaitsealastele küsimustele spetsialiseerunud asjatundjalt.

GDPR Teadlikkus

Andmekaitse üldmääruse süviti mõistmine 

Sujuv teabevahetus  andmekaitse rakendamise osas on võtmetähtsusega, et  tagada õigus privaatsusele. Õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja administratsioon peavad olema kursis andmekaitsealaste nõuete ja omama rakendamisalaseid teadmisi. . Aitame oma klientidel olla kursis andmekaitsealase  seadusandluse ja uudistega, et teabe  jagamine oleks koolides sujuv.

GDPR kuliendirahulolu ja välis-kommunikatsioon

Rõõmsad õpilased.

Koos EDUDATA.IO-ga ei ole põhjust muretseda andmekaitse alaste reeglite täitmise pärast. Meie poolt pakutava raamistiku järgimine valmistab teid ette igaks ootamatuks olukorraks, mis võib tulla ette digitaalses õpikeskkonnas seoses andmekaitsealaste küsimustega. EDUDATA.IO tagab igale õpilasele oma EDUDATA rakenduse, mis annab ülevaate kõigist tema poolt kasutuses olevatest rakendustest. Nii saate rakendada andmekaitsealaseid nõudeid  ja tagada  õpilastele nende põhiõiguse - ligipääsu teabele, mis puudutab nende kohta käivat andmetöötlust.

Valik on teie. Kas teostate andmekaitset  omal käel või tegutsete ressursisäästlikumalt  EDUDATA.IO abiga.

SÄÄSTKE 20K-40K mõjuhinnangute koostamise arvelt
SÄÄSTKE 60 tööpäeva andmekaitsespetsialisti tegevuste arvelt
SÄÄSTKE 25 tööpäeva andmekaitsespetsialisti koolitamise ja raamistiku loomise arvelt
Meie kliendid SÄÄSTAVAD keskmiselt 12K€ andmekaitsealaste konsultatsioonide arvelt
SÄÄSTKE 800 tundi aastas mõjuhinnangute koostamise arvelt

 

Ainus teenuse pakkuja, kes aitab Google Workspace for Education’i, Microsoft 365 ja Office 365 jaoks laiapõhjalist IKÜM mõjuhinnangut!

Meie abil saate olla veendunud, et kõik õppekeskkonnad on kooskõlas riiklike seaduste ja isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Tulevikus ei tule andmekaitseasutustelt üllatusi, sest hoolitsete Edudata.io abil õpilaste privaatsuse eest 24/7.

Broneerige meiega kohtumine ja alustame koos teekonda jõudmaks andmekaitse vastavuseni.

 

EDUDATA.IO is your partner in every step around Data Protection framework in schools

Extensive DPIA

 

Kliendid räägivad:

"Me oleme säästnud töötunde teabe kogumisel ja soovituste andmisel. Töö võtab umbes poole vähem aega kui varasemate protsessidega (umbes 2-3 tundi iga taotluse kohta). Täna haldame läbi EDUDATA.IO 159 taotlust aastas. Hea tugi nii laiematele juriidilistele küsimustele vastamisel, kui teenusel endal. Oleme väga rahul Edudata.io töö kvaliteediga!"

 

 

DELLING CLOUD EDUDATA.IO AMETLIK PARTNER EESTIS

CLOUDPOINT

Soome

DELLING CLOUD

 Essti

Online Partner 

Rootsi & Norra

C-learning

UK