EDUDATA.IO – Laaja DPIA-palvelu

Visma Wilman Laaja tietosuojan vaikutustenarviointi nyt sinulle valmiina!

Olemme ainoa toimia, joka on tehnyt laajan tietosuojan vaikutustenarvioinnin Visma Wilman ja Amazon Web Services -alustan yhdistymisen jälkeen. Nyt valmiina myös sinulle!

Edudata.io laajat tietosuojan vaikutustenarviot palveluna alkaen 99€/kk

Logot (1)

Edudata.io laaja DPIA-palvelu takaa sinulle varman prosessin ja dokumentoinnin lakien mukaisesti! 

Visma InSchool (Wilma), Google Workspace for Education & Microsoft/Office 365 

 • Valmis noin 50-100-sivuinen dokumenttipohja 
 • GDPR-lakiasiantuntijoiden valmistelema 
 • IT-ominaisuudet varmistettu 
 • Asiantuntijat apunasi 
 • Valmis prosessi käyttöösi 
 • Vuosittainen muutosten tarkastelu 

Alkaen 99 €/kk/DPIA (Hinnoittelu kunnan koon mukaan)

 

Laaja vaikutustenarviointi (DPIA) opetuksessa on välttämätön investointi oppijoiden tietosuojaan ja yksityisyyteen

 

Opetuksessa käytettävien digitaalisten palveluiden määrä on räjähtänyt viime vuosina. Suomessa opetuksessa käytetään arviolta 200–1000 sovellusta koulukohtaisesti ja jokainen digitaalinen palvelu kerää ja käsittelee oppijoiden henkilötietoja, mikä herättää huolta tietosuojasta ja tietoturvasta.

Tietosuoja-asetus (GDPR) velvoittaa opetuksen järjestäjiä suorittamaan laajan tietosuojan vaikutustenarvioinnin (DPIA) kaikista korkeaa riskiä aiheuttavista oppilastietojärjestelmistä ja digitaalisista oppimisympäristöistä. Tämä koskee erityisesti niitä digitaalisia oppimisympäristöjä, jotka keräävät laajasti oppilaiden henkilötietoja ja näin luovat henkilöistä digitaalisen jalanjäljen. Tällaisia järjestelmiä suomalaisessa opetuksessa ovat esimerkiksi:

Visma InSchool (Wilma, Primus), Google Workspace for Education ja Microsoft/Office 365.

 

edudata-logo-blackbg-1OPPIJOIDEN TIETOSUOJASOVELLUS & OPETUKSEN TIETOSUOJAPALVELU

Edudata.io näyttää oppijoille miten koulussa käytetyt sovellukset käsittelevät henkilötietoja. Edudata.io on opetuksen tietosuojan hallinnointityökalu ja kustannustehokas tietosuojaprosessi GDPR noudattamiseen.  

 

DPIA:n avulla opetuksen järjestäjät pystyvät:

 • Tunnistamaan ja arvioimaan tietosuojaan liittyviä riskejä ja vaikutuksia

 • Määrittämään toimenpiteet riskien minimoimiseksi

 • Varmistamaan, että tietojenkäsittely on GDPR:n mukaista ja turvallista

 • Suojelemaan lasten ja nuorten yksityisyyttä ja oikeuksia tietosuojaan

 • Ennaltaehkäisemään negatiivisia seuraamuksia.
Laaja DPIA Visma

On hyvä muistaa, että laajan DPIA:n tekemättä jättäminen saattaa johtaa vakaviin seuraamuksiin, kuten: 

 • Palvelun käyttökielto

 • Nykisen hallitusohjelman mukaan tulevasuudessa sakkoja voi tulla myös julkiselle sektorille. Nyt on siis hyvä aika aloittaa tietosuojatoimet ennakoivasti. 

 • Mahdollinen syytös virkavirheestä ja rikkomuksesta opetuksen järjestäjälle

 • Oppijoiden ja huoltajien luottamus opetuksen järjestäjään voi heikentyä, jolla voi olla laajat ja pitkävaikuttaeiset seuraamukset 

 • Negatiivinen julkinen maine

 • Tietosuojaloukkaukset voivat vaarantaa oppijoiden henkilötietoja 

 • Henkilötietojen väärinkäyttö voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa lapsen tulevaisuuden.
46

Kuten nimikin kertoo, laaja tietosuojan vaikutustenarviointi (DPIA) on kaiken kattava laaja vaikutustenarvio, jonka avulla arvioidaan tietojenkäsittelyn riskejä ja vaikutuksia.

Vain DPIA tekemällä koulu ja opetuksenjärjestäjä voi varmistaa, että he käsittelevät oppilaiden henkilötietoja GDPR:n mukaisesti, vastuullisesti ja oppilaiden oikeudet huomioiden.

Edudata DPIA

DPIA:n suorittaminen vie aikaa ja resursseja.

Ilman ulkopuolista apua koulun ja opetuksenjärjestäjän tietosuojavastaavat, lakiasiantuntijat ja tekniset asiantuntijat voivat käyttää satoja työtunteja DPIA:n laatimiseen.

Olemme tehneet sinulle DPIA pohjan valmiiksi! Ota yhteyttä meihin >>

Microsoft DPIA

Laajuus jopa useita kymmeniä sivuja

Laaja DPIA varmistaa, että kaikki tarvittavat osa-alueet on tarkastettu, tiedostettu ja käsitelty kattavasti. Se toimii selkeänä ohjeena ja viitekehyksenä tietosuojan varmistamiseksi. 

 

Google DPIA

DPIA on elävä dokumentti

Teknologian kehittyessä ja erityisesti tekoälyn tullessa mukaan osaksi palveluita riskejä on arvioitava säännöllisin väliajoin tai muutosten tapahtuessa.

DPIA:n ylläpito on jatkuva prosessi, jolloin se pysyy ajankohtaisena ja vastaa todellisia riskejä turvaten oppijoiden yksityisyyden. 

Anna meidän huolehtia dokumentin ylläpidosta puolestasi!