EDUDATA.IO – Laaja DPIA-palvelu

 

Laaja tietosuojan vaikutustenarviointi (DPIA) opetuksessa on välttämätön investointi oppijoiden tietosuojaan ja yksityisyyteen.

 

Opetuksessa käytettävien digitaalisten palveluiden määrä on räjähtänyt viime vuosina. Suomessa opetuksessa käytetään arviolta 200–1000 sovellusta koulukohtaisesti ja jokainen digitaalinen palvelu kerää ja käsittelee oppijoiden henkilötietoja, mikä herättää huolta tietosuojasta ja tietoturvasta.

Tietosuoja-asetus (GDPR) velvoittaa opetuksen järjestäjiä toteuttamaan laajan tietosuojan vaikutustenarvioinnin (DPIA) kaikista korkeaa riskiä aiheuttavista oppilastietojärjestelmistä ja digitaalisista oppimisympäristöistä. Laaja tietosuojan vaikutustenarviointi on lain mukaan tehtävä aina kun tietojen käsittely on laajaa, rekisteröityjä arvioidaan tai profiloidaan, arkaluonteisia tietoja käsitellään tai käytetään uutta teknologiaa.jotka keräävät laajasti oppilaiden henkilötietoja ja näin luovat henkilöistä digitaalisen jalanjäljen. Tällaisia järjestelmiä suomalaisessa opetuksessa ovat esimerkiksi:

Visma Wilma (InSchool, Primus), Google Workspace for Education ja Microsoft/Office 365.

 

Visma Wilman Laaja tietosuojan vaikutustenarviointi nyt sinulle valmiina!

Olemme tehneet laajan tietosuojan vaikutustenarvioinnin Visma Wilmaan uusi Amazon Web Services -alustan huomioiden. Nyt valmiina myös sinulle jatkuvasti ylläpidettynä!

Edudata.io laajat tietosuojan vaikutustenarvioinnit palveluna alkaen 99€/kk

Wilmadpia

Edudata.io laaja DPIA-palvelu takaa sinulle varman prosessin ja dokumentoinnin lakien mukaisesti! 

Visma Wilma, Google Workspace for Education & Microsoft/Office 365 

 • Valmis noin 50-100-sivuinen dokumenttipohja 
 • GDPR-lakiasiantuntijoiden valmistelema 
 • IT-ominaisuudet varmistettu 
 • Asiantuntijat apunasi 
 • Valmis prosessi käyttöösi 
 • Vuosittainen muutosten tarkastelu 

Alkaen 99 €/kk/DPIA (Hinnoittelu kunnan koon mukaan)

 

 

Katso Porvoon kaupungin tarina Wilman laajasta tietosuojan vaikutustenarvioinnista >>

 

DPIA:n avulla opetuksen järjestäjät pystyvät:

 • Tunnistamaan ja arvioimaan tietosuojaan liittyviä riskejä ja vaikutuksia

 • Määrittämään toimenpiteet riskien minimoimiseksi

 • Varmistamaan, että tietojenkäsittely on GDPR:n mukaista ja turvallista

 • Suojelemaan lasten ja nuorten yksityisyyttä ja oikeuksia tietosuojaan

 • Ennaltaehkäisemään negatiivisia seuraamuksia.
Laaja DPIA Visma

edudata-logo-blackbg-1OPPIJOIDEN TIETOSUOJASOVELLUS & OPETUKSEN TIETOSUOJAPALVELU

Edudata.io näyttää oppijoille miten koulussa käytetyt sovellukset käsittelevät henkilötietoja. Edudata.io on opetuksen tietosuojan hallinnointityökalu ja kustannustehokas tietosuojaprosessi GDPR noudattamiseen.  

 

On hyvä muistaa, että laajan DPIA:n tekemättä jättäminen saattaa johtaa vakaviin seuraamuksiin, kuten: 

 • Palvelun käytön rajoitukset

 • Nykisen hallitusohjelman mukaan tulevasuudessa sakkoja voi tulla myös julkiselle sektorille. Nyt on siis hyvä aika aloittaa tietosuojatoimet ennakoivasti. 

 • Mahdollinen syytös virkavirheestä ja rikkomuksesta opetuksen järjestäjälle

 • Oppijoiden ja huoltajien luottamus opetuksen järjestäjään voi heikentyä, jolla voi olla laajat ja pitkävaikuttaeiset seuraamukset 

 • Negatiivinen julkinen maine

 • Tietosuojaloukkaukset voivat vaarantaa oppijoiden henkilötietoja 

 • Henkilötietojen väärinkäyttö voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa lapsen tulevaisuuden.
46

Kuten nimikin kertoo, laaja tietosuojan vaikutustenarviointi (DPIA) on kaiken kattava laaja vaikutustenarvio, jonka avulla arvioidaan tietojenkäsittelyn riskejä ja vaikutuksia.

Vain DPIA tekemällä koulu ja opetuksenjärjestäjä voi varmistaa, että he käsittelevät oppilaiden henkilötietoja GDPR:n mukaisesti, vastuullisesti ja oppilaiden oikeudet huomioiden.

Edudata DPIA

DPIA:n suorittaminen vie aikaa ja resursseja.

Ilman ulkopuolista apua koulun ja opetuksenjärjestäjän tietosuojavastaavat, lakiasiantuntijat ja tekniset asiantuntijat voivat käyttää satoja työtunteja DPIA:n laatimiseen.

Olemme tehneet sinulle DPIA pohjan valmiiksi! Ota yhteyttä meihin >>

Microsoft DPIA

Laajuus jopa useita kymmeniä sivuja

Laaja DPIA varmistaa, että kaikki tarvittavat osa-alueet on tarkastettu, tiedostettu ja käsitelty kattavasti. Se toimii selkeänä ohjeena ja viitekehyksenä tietosuojan varmistamiseksi. 

 

Google DPIA

DPIA on elävä dokumentti

Teknologian kehittyessä ja erityisesti tekoälyn tullessa mukaan osaksi palveluita riskejä on arvioitava säännöllisin väliajoin tai muutosten tapahtuessa.

DPIA:n ylläpito on lain vaatima jatkuva työ ja rekisterinpitäjän vastuu. 

Anna meidän huolehtia dokumentin ylläpidosta puolestasi!