Meist EDUDATA.IO 

 

Edudata.io Lugu, Missioon ja 2024 Nägemus

2018 aasta algul tõdesid Edudata.io spetsialistid ja mitmete Soome linnade esindajad, et omavalitsustel puudub ülevaade andmekaitse vajadusest ja protsess andmekaitse juhtimiseks haridusasutustes. Kiirelt areneva tehnoloogia ja tehisintellekti tulekuga seonduvad riskid, nagu identiteedivargus, küberkiusamine ja kogutud andmete põhjal diskrimineerimine, teevad õpilaste privaatsuse tagamise järjest olulisemaks.  Koostöös kolme suurema Soome linnaga võtsime oma missiooniks luua andmekaitse määrusest tulenevad ühtsed põhimõtted õpilaste andmete töötlemisel ja juurutada digirakenduse abil ühtne protsess andmeid töötlevate süsteemide jälgimiseks ja kasutamise lubamiseks või keelamiseks. Koos ületasime takistused ja saavutasime GDPR-vastavuse koolides. Nii sündiski EDUDATA.IO - GDPR DPIA teenus hariduses.

Edudata.io algusaastatel lähenesime andmekaitsele lihtsal viisil, tegime enamjaolt, mõjuhinnagutena kas “jah või ei” otsused lahenduse kasutuse kohta. Meie arusaam GDPR-i rakendamise keerukusest on aja jooksul pidevalt täienenud ning meie meeskond on välja  töötanud riski- ja mõjuhindamise metoloogia, viies oma tegevused kokku ÜRO, Euroopa Liidu ja kohalike andmekaitse määrustega. Tänaseks oleme läbi töötanud tuhandeid rakendusi erinevatel platvormidel ja saavutanud läbirääkimistes lahendusre pakkujatega ka muudatusi lahendustes ja nende lepingutes. 

Oleme saavutanud edu Soomes, kus oleme juhtivad GDPR lahenduste pakkujad. Meie tegevus on laienenud  ka teistesse riikidesse, nagu Rootsi, Norra ja Eesti. Järjest enam pööratakse tähelepanu andmekaitse teemadele, sest seda nõuab GDPR-ile järele jõudnud seadusandlus ja suurenenud turvalisuse kaalutlus

Aastate jooksul oleme põhjalikult süvenenud õpilaste privaatsete andmete kasutamise ja eraelu puutumatuse tähtsusele koolides. Leidsime, et üheks olulisemaks osaks õpilaste andmete kaitsmisel on läbipaistvus, kus õpilane saab täpselt näha KUIDAS, KUS ja MILLAL tema andmeid haridusasutuse andmebaasides või õppekeskkondades kasutatakse. Töötasime välja spetsiaalse digirakenduse, mille abil saavad  õpilased ülevaate oma andmete töötlemisest. Samuti lihtsustasime koolide andmekaitse üldist toimimist, töötades välja andmekaitseraamistiku koolidele, mis on vastavuses pidevalt muutuvatele eeskirjadele.

Meie valdkonna ekspertidest koosnev meeskond Soomes, Rootsis, Norras ja Eestis on pühendunud eesmärgile, et tagada EL koolides GDPR-ist tulenevate nõuete täitmine ning seeläbi kaitsta õpilaste põhiõigused.

Edudata tegevus on Euroopas juba puudutanud üle 2 miljoni õpilase, kuid meie eesmärgiks on jõuda kõigi 102 miljoni õpilaseni Euroopas.

edudata-logo-blackbg

 

 

Andmekaitserakendus õpilastele ja isikuandmete kaitse üldmääruse mõjuhinnang haridusasutustele.

Edudata.io võimaldab õpilastel näha ja mõista oma isikuandmete töötlemist. Koolide jaoks on Edudata.io isikuandmete kaitse platvorm, mis säästab ELi GDPRi andmekaitsemõju hindamisele kuluvaid ressursse.

 

 

Meie Missioon 

Edudata.io peamine eesmärk on tagada õpilaste andmete kaitse. Soovime, et kõik Euroopa Liidu koolid saaksid lihtsasti järgida GDPR-nõudeid, kuna iga õpilase põhiõigus on ohutu õpikeskkond! 

Panustame pidevalt oma meeskonna arengusse. Toetame oma kliente andmekaitse teadlikkuse tõstmises ja hoiame neid kursis GDPR-i muudatustega. Muudame andmekaitse valdkonna kõigi jaoks huvitavaks ja sujuvaks kogemuseks. 

Oma tegevusega mõjutame olulisel määral õpilaste elu ning suurendame nende teadlikkust andmete töötlemise riskidest. Meiega on igal õpilasel võimalus areneda ja õppida turvalises keskkonnas, kasutades selleks ohutuid ja kvaliteetseid õppekeskkondi.

 

Visiooni

Kõigi Euroopa õpilaste õiguste kaitse tugevdamine, nende isikuandmete töötlemisel.