OM EDUDATA.IO 

 

Edudata.io Story

I början av 2018 insåg Edudata.io och finska städer bristen på förståelse för dataskyddsprocesser inom utbildning. Vi förstod riskerna kring den snabbt utvecklande tekniken och AI för barns integritet, och vi inledde ett uppdrag att upprätta konsekventa definitioner för sekretessbelagda uppgifter och effektivisera förfarandet för godkännande av digitala applikationer inom hela utbildningssektorn. Vi startade ett samarbete med de tre största städerna i Finland för att ta itu med den verkliga utmaningen med att implementera den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i skolor. Detta var början på Edudata.io - GDPR DPIA-tjänster inom utbildning.

Inledningsvis var vår inställning till dataskydd en enkel "ja eller nej"-beslutsprocess. Men i takt med att vår förståelse av komplexiteten i implementeringen av GDPR utvecklades, utvecklade vi en metod för risk- och konsekvensbedömning, som anpassar våra ansträngningar till dataskyddsförordningar från Förenta Nationerna, Europeiska unionen, konstitutionell lag, nationell lagstiftning och globala läroplaner.

Den finska marknaden och dess kommuner insåg effekten av Edudata.io och vi blev snabbt den ledande GDPR-lösningen och den pålitliga partnern för skolor på kort tid. Effekten har breddats till andra länder som Sverige, Norge och Estland och efterfrågan har ökat kraftigt genom andra EU-länder vilket driver oss att utveckla vår tjänst för att matcha den internationella efterfrågan.

Med åren grävde vi djupare in i vikten av elevernas integritet och de utmaningar som skolor står inför. Vi insåg den djupa betydelsen av transparens i studenternas integritet, vilket inspirerade oss att starta skapandet av en användarvänlig sekretessapplikation för eleverna att få insikt i deras behandling av personuppgifter i skolan. Samtidigt strävade vi efter att förenkla dataskyddsprocessen för Europaskolor genom att utveckla ett omfattande integritetsramverk, vilket säkerställer hållbar efterlevnad av regelverk som ständigt förändras.

Idag står vi som ett team av 100 passionerade utbildnings- och integritetsexperter i Finland, Sverige, Norge och Estland genom våra partners. Vi drivs passionerat av att uppfylla vårt uppdrag att se till att EU:s skolor uppnår GDPR-efterlevnad, och därigenom skydda elevernas grundläggande rättigheter i dagens utbildningslandskap och den transformativa framtiden för digitala miljöer och AI.

Vårt arbete har redan berört livet för över 2 miljoner individer, och vi är på väg att göra en positiv inverkan på alla 102 miljoner elever i EU. Genom våra omfattande Risk Assessments for Education Technology-lösningar har vi spelat en central roll i att skydda över 4 000 IT- och SaaS-leverantörslösningar, säkerställa en säker och säker inlärningsmiljö och högkvalitativa digitala lärverktyg för varje elev. Vi är drivkraften bakom GDPR och AI-efterlevnad i Europa, och hjälper Europa att bli en plats där dataskydd och säker AI-praxis är av största vikt.

 

edudata-logo-blackbg

PRIVACY-APPEN FOR ELEVER OCH COMPLIANCE SERVICE FÖR SKOLAN. 

Edudata.io låter eleverna se och förstå behandlingen av sina personuppgifter. För skolor Edudata.io är datasekretessplattformen som sparar resurser som spenderas på EU:s GDPR Data Protection Impact Assessments.

 

 

UPPDRAG

Edudata.io ska säkerställa skyddet av elevernas integritet och ge EU:s skolor möjlighet att uppnå GDPR-efterlevnad med säkra och säkra lärmiljöer där dataskyddsprinciper och säker AI är av största vikt.

Vi investerar i kontinuerligt lärande och utveckling för vårt team, samtidigt som vi ger våra kunder, elever och vårdnadshavare möjlighet att bli medvetna om datasekretess. Vi förvandlar dataskydd till en engagerande, sömlös och intressant upplevelse för alla.

Vi gör en imponerande inverkan på människors liv och blir medvetna om risker och personliga rättigheter kring teknik och AI inom utbildning i Europa. Hos oss har varje elev nycklarna till att växa och lära sig i en säker miljö med hjälp av högkvalitativa inlärningsverktyg utan att oroa sig för framtida effekter.

 

SYN

Vår vision är att förändra världen på ett sätt där dataskydd är en självklarhet grundläggande rättighet.

 

We are happy to hear from you!
call us:
+358-9-4257 9282
or send us some e-mail: